I Syselskabets specialkursus i syning arbejder vi 4 til 5 deltagere på et hold. Du møder 1 eller 2 gange om måneden på fastlagte datoer. 
Vi arbejder ud fra Voquemønstre, grundmønstre samt personlig tilskæring, afhængig af hvad den enkelte kursist vil arbejde med. Der arbejdes med mønstrene så de passer din skikkelse. 
Når du er i gang, vil du typisk have gang i flere projekter, som vi skal kikke på sammen, når du kommer til undervisning.
Læs om hvilke specialkurser i syning vi tilbyder herunder.   

Specialkursus i syning

Del: