Teen

Vi bruger tid på at vejlede dig hvad der vil klæde dig, hvilke farver der vil være gode, samt kommer med forslag til, hvorledes du kan sammensætte forskellige stoffer og materialer til en unik model.
Modellen sys op i prøvestof, så vi er sikker på, at du får den rette pasform og du behøver ikke medbringe din egen maskine, vi har sy-, overlock- og covermaskiner til rådighed.

SMÅ HOLD

Vi arbejder 4 til 5deltagere på et hold. Du møder 1 eller 2 gange om måneden på fastlagte datoer.
Vi arbejder ud fra Voquemønstre, grundmønstre samt personlig tilskæring, afhængig af hvad den enkelte kursist vil arbejde med. Der arbejdes med mønstrene så de passer din skikkelse.
Når du er i gang, vil du typisk have gang i flere projekter, som vi skal kikke på sammen, når du kommer til undervisning.