SySelskabet ejes af den danske designer Gitte Jandoria og er en sy- og tilskæringsskole med holdundervisning for alle. Den tilbyder også efteruddannelse, temaundervisning samt undervisning for designstuderende – samt Skrædderiet, der snart sagt løser alle opgaver.

Som medlem af Københavns Skrædderilaug, arbejders der med faglig stolthed, som vil opleves ved udførelsen af design og skrædderiopgaver ved Sy-Selskabet.

Fotografier: Martin Hansen.